Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia na industria e sector hoteleiro anos 2017-2018

Denominación do Proxecto Subvencionado: ILUMINACION ALUMAN 2017-2018

Expediente IN417Y17A-412

Importe da axuda concedida: 9.535,41 €